Privacyverklaring Moestuin Advies

Moestuin Advies vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@moestuinadvies.nl.


Artikel 1        Wie zijn wij?


Moestuin Advies is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te (5473 KS) Heeswijk-Dinther aan de Hogeweg 2. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87937573. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2        Welke gegevens gebruiken wij?


Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren. 


Wij verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en e-mail. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.


Wij zullen jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mail, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.


Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens en btw nummer, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.


Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.


Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.


Wanneer wij affiliate zijn voor een van onze partners zullen deze partijen cookies op onze website plaatsen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement.


Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics ren retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ook dit lees je terug in ons cookiestatement.


Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam en/of bedrijfsnaam. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.


Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons zodat wij contact met jou op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.


Wij verwerken jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.


Wanneer jij je inschrijft voor een van onze webinars, cursussen, wachtlijsten of weggevers, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Zo kunnen wij jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Wij verwijderen deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar, cursus of workshop betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.


Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de academy verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze accountgegevens, evenals de eventuele reacties die jij in de community plaatst, totdat jij jouw account verwijdert of geen toegang meer hebt tot de content.


Artikel 3        Hoe verkrijgen wij deze gegevens?


Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. 


Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.


Artikel 4        Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.


  •  Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  •  Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.
  •  Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  •  Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  •  Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.


Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@moestuinadvies.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.


Artikel 5        Wie ontvangen jouw gegevens?


Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.


Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken zullen wij passende beveiligingsmaatregelen treffen.


Artikel 6            Geautomatiseerde besluitvorming


Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.


Artikel 7        Slotbepalingen


Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@moestuinadvies.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Moestuin Advies

Cookiestatement Moestuin Advies

Moestuin Advies maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Wanneer jij onze website op een later moment nog een keer bezoekt zal deze informatie worden herkend. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.


Artikel 1        Welke cookies gebruiken wij?


Hier kun jij een overzicht vinden van de cookies waar wij, via de website moestuinadvies.nl gebruik van maken en waarom wij dit doen.


Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij jou kunnen laten zien welke diensten en producten wij aanbieden en de website gebruiksvriendelijk voor jou werkt. Zo hoef jij door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.


Analytische cookies

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van deze website tracken met Google Analytics. Deze cookies weten of jij onze site al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoelang deze worden bekeken. Met behulp van JavaScript kunnen wij pageviews tellen.


Wij vinden het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten: 


Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieder, wij zijn overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en wij laten een deel van jouw ip-adres maskeren. Doordat de statistieken anoniem worden verzameld, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies.


Tracking cookies
Wij maken gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website, waaronder Meta, om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zullen dit niet aan andere bestanden koppelen.


Wij maken tevens gebruik van de conversions api. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van cookies. De first party data, zoals jouw naam, e-mail, telefoonnummer en locatie, worden niet via jouw browser, maar rechtstreeks vanuit onze server naar Meta gestuurd. Dit doen wij om de impact van onze advertenties en conversie te kunnen meten en advertenties te verbeteren met custom audiences.


Ook hebben wij op onze website social plugins geplaatst. Met deze social share buttons kun jij onze berichten en artikelen delen op jouw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Meta, Twitter, Pinterest en LinkedIn cookies op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen.


Wanneer wij gebruik maken van affiliate marketing worden er affiliate cookies op deze website geplaatst om te bepalen of wij een vergoeding van een van onze partners ontvangen, wanneer jij via deze website bent doorverwezen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacyverklaringen en cookiestatements van Moestuinweetjes en bol.com of overige partijen waar wij naar zullen verwijzen in onze blogs. Wij zullen er altijd bij vermelden wanneer het een affiliate link betreft.


De embedded content op deze website kan marketing cookies bevatten. Er worden enkel gegevens over jou als gebruiker naar deze partijen gestuurd wanneer jij de YouTube of Vimeo content afspeelt of Instagram content aanklikt. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor ons als website-eigenaren. Jij kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor jou dan echter automatisch niet te bekijken zijn.


Marketing cookies worden ook geplaatst door Mailblue, zodat jij je aan kunt melden voor onze weggevers en wij kunnen volgen of jij doorklikt naar websitelinks uit onze mailings.


Artikel 2        Cookies verwijderen


Wanneer jij onze website voor het eerst bezoekt, wordt een pop-up getoond met uitleg over cookies en vragen wij jou welke cookies jij wilt accepteren. Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na jouw toestemming. Jij kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer jij niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat jij geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Jij dient dit op elke computer en in elke browser die jij gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die wij jou kunnen leveren.


Let op: wanneer jij cookies uitschakelt in jouw browser of gebruik maakt van een ad-blocker, worden jouw gegevens via de conversions api nog steeds met Meta gedeeld. Jij kunt in onze cookiebanner de toestemming voor deze overige technieken wel uitschakelen.


Artikel 3        Slotbepalingen


Wij raden jou aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als jij vragen hebt over dit statement of de cookies die wij gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar info@moestuinadvies.nl.